• DISSENY D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL INDUSTRIAL.
  • PROGRAMACIÓ PLC's, NC, HMI.
  • MODIFICACIONS DE PROCESSOS INDUSTRIALS.
  • SUPORT A ENGINYERIES DE DISSENY MECÀNIC.
  • SUPORT A ENGINYERIES ELÈCTRIQUES.
  • DOCUMENTACIÓ.

Inici      Serveis      Referencies      Enllaços      Contactar
·

Novetats

Esdeveniments especials
·
· DISSENY D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL INDUSTRIAL
L'automatització com una disciplina de l'enginyeria és més àmplia que un mer sistema de control, abasta la instrumentació industrial, que inclou els sensors i transmissors de camp, els sistemes de control i supervisió, els sistema de transmissió i recol lecció de dades i les aplicacions de programari en temps real per supervisar i controlar les operacions de plantes o processos industrials.
La nostra experiència en sectors tan estrictes i complexos com el de l'automòbil, fa que puguem abastar altres branques amb la mateixa exigència, i per tant obtenir bons resultats.
· MODIFICACIONS DE PROCESSOS INDUSTRIALS
Si el que necessita és actualitzar un procés ja existent, ja sigui perquè aquest procés en si, necessita ser modificat, o bé perquè la tecnologia emprada ha quedat obsoleta, llavors estem a la seva disposició per col laborar i realitzar segons la seva necessitat.
· PROGRAMACIÓ PLC'S, NC, HMI
Les interfícies HMI, formalment conegudes com interfícies Home-Màquina, són comunament emprades per a comunicar-se amb els PLCs i altres computadores, per a tasques com ara introduir i monitoritzar temperatures o pressions per controls automàtics o resposta a missatges d'alarma.
Per aquest motiu, és fonamental que sigui realitzada una bona programació, tant per al control, com la diagnosi del procés.
· SUPORT A ENGINYERIES DE DISSENY MECÀNIC
Podem col laborar estretament amb aquelles Enginyeries de Disseny Mecànic, d'aquesta manera podran oferir un producte acabat al 100%, o més conegut com a "claus en mà"
· SUPORT A ENGINYERIES ELÈCTRIQUES
Som conscients dels problemes de capacitat existents per a les petites i mitjanes empreses quan no és possible repartir la càrrega de treball al llarg de tot l'any.
Per això ens oferim per cobrir d'aquestes puntes de treball temporal sense que sigui necessària l'ampliació de la seva plantilla, evitant-us la molesta tasca de recerca, selecció i contractació de personal qualificat.
· DOCUMENTACIÓ
La documentació és una fase de qualsevol projecte tan important com per exemple l'execució, un projecte ben documentat economizará substancialment qualsevol intervenció realitzada en un futur, ja sigui per manteniment, una reparació, o bé una ampliació.
Nosaltres realitzem la documentació necessària per a que vostè pugui oferir un producte completament acabat amb un grau de qualitat superior.
Pagina en prova, disculpeu les molèsties ...

 
info@nagatic.com
C/ Mar, 17 - Tiana (Barcelona)
Aquí trobarà una descripció d'alguns serveis dels que podem oferir, no obstant per a més informació, no dubti en posar en contacte amb nosaltres.